Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto : Moc korumpuje a absolútna moc korumpuje absolútne.
--------
----
Niekto : Moc korumpuje a absolútna moc korumpuje absolútne.
--------
----


Zdroj: Lord Acton In:youtube - Martin Saar: Was die Macht mit uns macht | SRF Sternstunde Philosophie
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk