Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Charles Louis Montesquieu    
Verejnú moc delíme na výkonnú moc, zákonodarnú moc a súdnu moc. Je nutné oddeliť predovšetkým zákonodarnú a výkonnú moc.
O

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Charles Louis Montesquieu    
Verejnú moc delíme na výkonnú moc, zákonodarnú moc a súdnu moc. Je nutné oddeliť predovšetkým zákonodarnú a výkonnú moc.
O
O
--------

Zdroj: (tak ako ju rozdelil Montesquieu vo svojom diele Duch zákonov)
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk