Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Aristoteles    
Podstata je príčinou bytia vo veciach.
O


Zdroj: Aristoteles - Metafyzika, 5. kniha, 8.kapitola
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk