Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Aristoteles : Vzdelanie je najlepšie cestovné pre starobu.
--------
----


Zdroj: bez zdroja
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk