Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto : Učiť sa, učiť sa, učiť sa!
--------
----

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Niekto    
Učiť sa, učiť sa, učiť sa!
O
O
----

Zdroj: Povedal Lenin
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk