Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Aristoteles    
Učenie, ktoré stotožňuje možnosť so skutočnosťou, usiluje sa celkom odstrániť zo sveta niečo, čo nie je bezvýznamné, totiž sám pohyb, vznikanie a zanikanie vecí. Ak by bolo možným iba to, čo je skutočné, nemohlo by vzniknúť, čo ešte nevzniklo; to, čo sedi, ba napríklad nemohlo vstať.
O


Zdroj: bez zdroja
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk