Čo je to možnosť,a aký je jej vzťah ku skutočnosti. Je všetko mozné?Nadotázky: Čo je to skutočnosť?  

Čo je to možnosť,a aký je jej vzťah ku skutočnosti. Je všetko mozné?

Podotázky: Možu sa diať zázraky?  Čo je to zázrak?  


Vaše komentáre zasielajte na efilozof@centrum.sk