Čo je to možnosť,a aký je jej vzťah ku skutočnosti. Je všetko mozné?Nadotázky: Čo je to skutočnosť?  

Čo je to možnosť,a aký je jej vzťah ku skutočnosti. Je všetko mozné?

Podotázky: Čo je to zázrak?  


Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk