Bojovať či nebojovať?Nadotázky: Čo robiť?  Prečo sú vojny?  

Bojovať či nebojovať?

Podotázky:


Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk