Citáty filozofov
Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Niekto    
Hoci Kristus naozaj učil, nastavovať tvár a dávať plášť a hoci je to veľmi vysoká mravná požiadavka, ale... kedže sú na svete zločinci, a ak sa nebudú títo zločinci držať na uzde moci, zahynie celý svet aj dobrí zahynú.
O
O
----

Zdroj: Lev Nikolajevič Tolstoj : Království boží ve vás, s.39
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk