Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Bhagavadgíta - Spev vznešeného    
Ak odmietneš bojovať v tejto spravodlivej vojne, potom sa budeš vyhýbať svojej povinnosti. Staneš sa hanebným hriešnikom. Ľudia budú o tebe celé veky hovoriť zle. Pre muža, ktorý si váži svoju česť, je to iste horšie ako smrť. Velitelia uveria tomu, že to bol strach, čo ťaodviedlo od bitky.
O


Zdroj: Bhagavadgíta, s. 32
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk