Sú veci farebné?



Nadotázky: Majú veci vlastnosti nezávislé na našom vnímaní?  

Sú veci farebné?

Podotázky:


Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk