Čo je to kauzalita?

Vaše komentáre zasielajte na efilozof@centrum.sk