Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Príčina vs. dôvod : príčine zvykneme pripisovať skôr časový charakter, t. j. že predchádza svoj následok v čase a pri dôvode nepokladáme tento časový charakter za dôležitý, pretože dôvod má čisto logický charakter, t. j. že môže existovať naraz s dôsledkom (napísaný napr. na papieri).
O


Zdroj:
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk