Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

David Hume    
Ak by nebol prvý objekt, tak by sa druhý neobjavil. (contrafactual definition), original- where, if the first object had not been, the second never had existed
O


Zdroj: https://en.wikipedia.org/wiki/Causality
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk