Sú kresťania po spovedi čistejší?Nadotázky: Čo je človek?  Čo je to Boh?  Čo je čistota?  

Sú kresťania po spovedi čistejší?

Podotázky:


Vaše komentáre zasielajte na efilozof@centrum.sk