Čo robíme?Nadotázky: Čo je človek?  

Čo robíme?

Podotázky: Čo kupujeme?  Čo jeme?  


Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk