Čo robíme?Nadotázky: Čo je človek?  

Čo robíme?

Podotázky: Čo kupujeme?  Čo jeme?  


Vaše komentáre zasielajte na efilozof@centrum.sk