Čo robíme?Nadotázky: Ako žijeme?  

Čo robíme?

Podotázky: Čo kupujeme?  Čo jeme?  Ako sa rozhodujeme?  


Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk