Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto - fyzikalizmus : V sietnici oka sú špecializované bunky, ktoré rozpoznávajú intenzitu svetla. Keď zaregistrujú zníženú intenzitu, dajú patričnému centru príkaz na produkciu melatonínu a jeho hladina stúpa, až kým nedosiahne maximum – okolo druhej hodiny nadránom, počas najhlbšieho spánku. Príchod ranného svetla tvorbu melatonínu rýchlo zastaví a organizmus sa začne prebúdzať.
--------
----

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Niekto - fyzikalizmus    
V sietnici oka sú špecializované bunky, ktoré rozpoznávajú intenzitu svetla. Keď zaregistrujú zníženú intenzitu, dajú patričnému centru príkaz na produkciu melatonínu a jeho hladina stúpa, až kým nedosiahne maximum – okolo druhej hodiny nadránom, počas najhlbšieho spánku. Príchod ranného svetla tvorbu melatonínu rýchlo zastaví a organizmus sa začne prebúdzať.
O
O

Zdroj: https://dennikn.sk/689469/ked-spime-mozog-sa-zmensi-o-20-percent-pracuje-na-tvorbe-trvalych-spomienok/
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk