Ako vôbec viem, čo kedy robiť?Nadotázky: Čo je poznanie?  

Ako vôbec viem, čo kedy robiť?

Podotázky:


Vaše komentáre zasielajte na efilozof@centrum.sk