Čo je hriech?Nadotázky: Čo je to zlo?  

Čo je hriech?

Podotázky:


Vaše komentáre zasielajte na efilozof@centrum.sk