Čo je hriech?Nadotázky: Čo je to zlo?  

Čo je hriech?

Podotázky: Čo je to svedomie?  


Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk