Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto - Protestantizmus    
Dobré skutky sú ako ozdoby na našich šatách, ale nevyčistia fľaky ktoré na šatách máme. Ako by vyzerala nevesta v nádherných bielych šatách so šperkami, ale s jedným veľým čiernym fľakom?
O

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Niekto - Protestantizmus    
Dobré skutky sú ako ozdoby na našich šatách, ale nevyčistia fľaky ktoré na šatách máme. Ako by vyzerala nevesta v nádherných bielych šatách so šperkami, ale s jedným veľým čiernym fľakom?
O
O
----

Zdroj: Kázeň v Apoštolskej cirkvi na Veľký piatok 15.4.2022
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk