Čo kupovať?Nadotázky: Čo robiť?  

Čo kupovať?

Podotázky:


Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk