Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Nekupovať veci čiernej farby, pretože farbenie čiernou farbou veľmi zaťažuje životné prostredie škodlivými látkami.
O

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Niekto    
Nekupovať veci čiernej farby, pretože farbenie čiernou farbou veľmi zaťažuje životné prostredie škodlivými látkami.
O
O

Zdroj:
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk