Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto : Treba žiť v súlade s prírodou.
--------
----
Niekto : Treba žiť v súlade s prírodou.
--------
----
Niekto : Treba žiť v súlade s prírodou.
--------
----
Niekto : Treba žiť v súlade s prírodou.
--------
----
Niekto : Treba žiť v súlade s prírodou.
--------
----
Niekto : Treba žiť v súlade s prírodou.
--------
----
Niekto : Treba žiť v súlade s prírodou.
--------
----
Niekto : Treba žiť v súlade s prírodou.
--------
----
Niekto : Treba žiť v súlade s prírodou.
--------
----

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Niekto    
Treba žiť v súlade s prírodou.
O
O
--------------------------------------------

Zdroj:
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk