Friedrich Nietzsche

predchádzajúci filozof      nasledujúci filozof


Friedrich Nietzsche

Pozri tiež: Jeho východiská a závery

1844 až 1900

voluntarizmus, Roecken, Nemecko


Filozofická škola: voluntarizmus biologizmus aristokracia


Diela : Zrodenie tragédie z ducha hudby (Das Geburt der Tragödie im Geiste der Musik) - 1872
Nečasové úvahy (Unzeitgemässe Betrachtungen) - 1876
Ľudské, príliš ľudské (Menschliches, Allzumenschliches) - 1880
Ranné zore (Morgenröthe) - 1881, Radostná veda (Die fröhliche Wissenschaft) - 1882
Tak vravel Zarathustra (Also sprach Zarathustra) - 1885
Mimo dobra a zla (Jenseits von Gut und Böse) - 1886,Preložil J. Bžoch ???, Prelozila V. Koubova 1996
Genealógia morálky (Zur Genealogie der Moral) - 1887,Preložil J. Bžoch ???, Prelozila V. Koubova 2002
Súmrak modiel (Gotzen Dammerung) - 1888
Antikrist (Der Antichrist) - 1888
Nietzsche contra Wagner - 1888
Ecce homo - 1888
Pokus o autobiografiu. Vôľa k moci (Wille zur Macht) - 1901

Povedali o ňom

Martin Heidegger : Stále znovu som sa obracal proti tomu, aby sme hovorili o zrútení Hegelovho systému. Zrútené, teda poklesnuté, je to, čo nasledovalo - vrátane Nietzscheho. (ad Georg Wilhelm Friedrich Hegel,Friedrich Nietzsche). >>

Theodor Munz : Nietzsche bol neortodoxný darvinista. Robil si posmech s Milla aj Darwina, ale neváhal si prisvojiť ich najlepšie myšlienky. Boj o život, nahrádzal bojom o moc, prirodzený výber nahrádzal víťazstvom silnejších, schopnejších, evolúciu nespomínal, občas iba termín pokrok. (Ad Friedrich Nietzsche) >>

Theodor Munz : Kant sa dožadoval: Postav sa na vlastné nohy, buď si sám autoritou! Nietzsche dotiahol myšlienku sebavytvárania až k nadčloveku. (ad Immanuel Kant, Friedrich Nietzsche) >>

Niekto : V 19. storočí to bola biológia, ktorá bola v pozadí filozofií filozofov ako boli Friedrich Wilhelm Schelling, Arthur Schopenhauer, Herbert Spencer, Friedrich Nietzsche a Henri Bergson. >>





Friedrich Nietzsche
Pravdu diktujú mocní.

predchádzajúci filozof      nasledujúci filozof


Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk