Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Friedrich Nietzsche    
Demokracia a socializmus ako výtvory kresťanstva sú dobré len pre neúspešných, slabých, vyradených, otrokov, pre ľudské stádo, ktoré tieto inštitúcie povzniesli z najnižšieho stupňa hierarchie samých ľudí na najvyšší stupeň a pripísali im dôstojnosť a vzorovitosť
O


Zdroj: T.Munz:Cesta za skutočnosťou bez metafyziky - S Nietzschem a proti nemu. s 151
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk