Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Friedrich Nietzsche    
Koreň predstavy substancie je v jazyku, nie v bytujúcne mimo nás.
O


Zdroj: Nietzsche Poznanie ako vôla k moci Blava2014,s.18- In: Theodor Munz: Cesta za skutočnosťou bez metafyziky s.80
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk