Citáty filozofov
Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Friedrich Nietzsche    
Čo je šťastie? - Pocit,ze moc narastá....
O
O
--------

Zdroj: bez zdroja
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk