Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Benedictus de Spinoza : Radosť je prechod človeka od menšej dokonalosti k väčšej.
----
----
Benedictus de Spinoza : Radosť je prechod človeka od menšej dokonalosti k väčšej.
----
----
Benedictus de Spinoza : Radosť je prechod človeka od menšej dokonalosti k väčšej.
----
----
Benedictus de Spinoza : Radosť je prechod človeka od menšej dokonalosti k väčšej.
----
----
Benedictus de Spinoza : Radosť je prechod človeka od menšej dokonalosti k väčšej.
----
----


Zdroj: B.Spinoza: Etika,3DAII
Vaše komentáre zasielajte na efilozof@centrum.sk