Citáty filozofov

Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Benedictus de Spinoza : Z tohto tretieho druhu poznania vzniká najvyššia možná spokojnosť mysle.
--------
----
Benedictus de Spinoza : Z tohto tretieho druhu poznania vzniká najvyššia možná spokojnosť mysle.
--------
----
Benedictus de Spinoza : Z tohto tretieho druhu poznania vzniká najvyššia možná spokojnosť mysle.
--------
----

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Benedictus de Spinoza    
Z tohto tretieho druhu poznania vzniká najvyššia možná spokojnosť mysle.
O
O
--------

Zdroj: B.Spinoza: Etika,5P27
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk