Citáty filozofov

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Benedictus de Spinoza    
Nikto sa neusiluje zachovať svoje bytie kuôli inej veci.
O
O

Zdroj: B.Spinoza: Etika,5P25
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk