Citáty filozofov

Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Benedictus de Spinoza : Schopnosťou a mocou rozumiem to isté, t.j. (podľa tvrdenia7, časti III) schopnosť vzťahujúca sa na človeka je sama jeho esencia čiže prirodzenosť, pokiaľ má moc niečo vykonať, čo možno chápať len na základe zákonov jeho vlastnej prirodzenosti.
--------
----
Benedictus de Spinoza : Schopnosťou a mocou rozumiem to isté, t.j. (podľa tvrdenia7, časti III) schopnosť vzťahujúca sa na človeka je sama jeho esencia čiže prirodzenosť, pokiaľ má moc niečo vykonať, čo možno chápať len na základe zákonov jeho vlastnej prirodzenosti.
--------
----
Benedictus de Spinoza : Schopnosťou a mocou rozumiem to isté, t.j. (podľa tvrdenia7, časti III) schopnosť vzťahujúca sa na človeka je sama jeho esencia čiže prirodzenosť, pokiaľ má moc niečo vykonať, čo možno chápať len na základe zákonov jeho vlastnej prirodzenosti.
--------
----
Benedictus de Spinoza : Schopnosťou a mocou rozumiem to isté, t.j. (podľa tvrdenia7, časti III) schopnosť vzťahujúca sa na človeka je sama jeho esencia čiže prirodzenosť, pokiaľ má moc niečo vykonať, čo možno chápať len na základe zákonov jeho vlastnej prirodzenosti.
--------
----
Benedictus de Spinoza : Schopnosťou a mocou rozumiem to isté, t.j. (podľa tvrdenia7, časti III) schopnosť vzťahujúca sa na človeka je sama jeho esencia čiže prirodzenosť, pokiaľ má moc niečo vykonať, čo možno chápať len na základe zákonov jeho vlastnej prirodzenosti.
--------
----
Benedictus de Spinoza : Schopnosťou a mocou rozumiem to isté, t.j. (podľa tvrdenia7, časti III) schopnosť vzťahujúca sa na človeka je sama jeho esencia čiže prirodzenosť, pokiaľ má moc niečo vykonať, čo možno chápať len na základe zákonov jeho vlastnej prirodzenosti.
--------
----
Benedictus de Spinoza : Schopnosťou a mocou rozumiem to isté, t.j. (podľa tvrdenia7, časti III) schopnosť vzťahujúca sa na človeka je sama jeho esencia čiže prirodzenosť, pokiaľ má moc niečo vykonať, čo možno chápať len na základe zákonov jeho vlastnej prirodzenosti.
--------
----
Benedictus de Spinoza : Schopnosťou a mocou rozumiem to isté, t.j. (podľa tvrdenia7, časti III) schopnosť vzťahujúca sa na človeka je sama jeho esencia čiže prirodzenosť, pokiaľ má moc niečo vykonať, čo možno chápať len na základe zákonov jeho vlastnej prirodzenosti.
--------
----

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Benedictus de Spinoza    
Schopnosťou a mocou rozumiem to isté, t.j. (podľa tvrdenia7, časti III) schopnosť vzťahujúca sa na človeka je sama jeho esencia čiže prirodzenosť, pokiaľ má moc niečo vykonať, čo možno chápať len na základe zákonov jeho vlastnej prirodzenosti.
O
O

Zdroj: B.Spinoza: Etika,4D8
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk