Citáty filozofov

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Benedictus de Spinoza    
Najvyššie dobro je spoločné všetkým tým, ktorí idú cestou cnosti, a všetci sa můžu z neho tešiť rovnako.
O
O

Zdroj: B.Spinoza: Etika,4P36
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk