Citáty filozofov

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Benedictus de Spinoza    
Pokiaľ ľudia žijú podľa rozumu, potiaľ sa vždy nevyhnutne zhodujú svojou prirodzenosťou.
O
O

Zdroj: B.Spinoza: Etika,4P35
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk