Citáty filozofov

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Benedictus de Spinoza    
Idea, ktorá vylučuje existenciu nášho tela, nemôže byť v naej mysli, ale jej odporuje.
O
O

Zdroj: B.Spinoza: Etika,3P10
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk