Citáty filozofov
Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Benedictus de Spinoza    
Pokiaľ sa nejaká vec zhoduje s našou prirodzenosťou, potiaľ je nevyhnutne dobrá.
O
O
----

Zdroj: B.Spinoza: Etika,4P31
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk