Citáty filozofov
Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Niekto    
Dobro pochádza z jednoty, zlo z nejednoty.
O
O
----------------

Zdroj:
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk