Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto : Dobro pochádza z jednoty, zlo z nejednoty.
----
----

Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk