Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
To dobré na kresťanstve je nerozlišovanie a monistický názor, že je len jeden boh, ktorý všetko stvoril a všetci sme deti božie. To zlé pri kresťanstve je viera v diabla, a rozlišovanie na kresťanov a nekresťanov.
O

Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk