Citáty filozofov
Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Niekto    
monizmus je dobrá filozofia, dualizmus a pluralizmus je zlá filozofia.
O
O
------------

Zdroj:
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk