Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto : Príčinou zla je vírus antisemitizmu, ktorý zasiahol už prvotných kresťanov, tak že začali vidieť židov ako tých, čo zavraždili Ježiša. Antisemintizmus sa potom stal príčinou mnohých ziel, nevyhol sa mu ani Martin Luther a vyvrcholil v Nemecku počas 2. svetovej vojny.
--------
----

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Niekto    
Príčinou zla je vírus antisemitizmu, ktorý zasiahol už prvotných kresťanov, tak že začali vidieť židov ako tých, čo zavraždili Ježiša. Antisemintizmus sa potom stal príčinou mnohých ziel, nevyhol sa mu ani Martin Luther a vyvrcholil v Nemecku počas 2. svetovej vojny.
O
O
--------

Zdroj: názory mesiánskych kresťanov kemoconf.com
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk