Citáty filozofov
Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Biblia    
Boh ich požehnal a povedal im: Ploďte sa a množte sa, naplňte zem a podmaňte si ju!
O
O
----

Zdroj: Genesis 1,28
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk