Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto : Ćlovek (Adam) bol pôvodne monistického, nedualistickýho svetonázoru. Až zjedením zo stromu poznania dobrého a zlého sa stal dualistom, začal rozlišovať medzi dobrom a zlom, deliť veci na dobré a zlé - napr. svoju nahotu začal pokladať za zlú.
--------
----

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Niekto    
Ćlovek (Adam) bol pôvodne monistického, nedualistickýho svetonázoru. Až zjedením zo stromu poznania dobrého a zlého sa stal dualistom, začal rozlišovať medzi dobrom a zlom, deliť veci na dobré a zlé - napr. svoju nahotu začal pokladať za zlú.
O
O
----

Zdroj:
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk