Citáty filozofov

Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto : Táto myšlienka, že poznanie objektu je esenciálným zjednotením s tým, čo je poznávané, že poznanie Boha znamená zjednotenie s Bohom, je základnou myšlienkou celej mystiky a zároveň základnou myšlienkou celého Spinozovho učenia. / Dieser Gedanke, daß das Erkennen des Gegenstandes ein wesenhaftes Einswerden mit dem Erkannten, daß die Erkenntnis Gottes die Vereinigung mit Gott bedeute, ist der Grundgedanke aller Mystik und zugleich der Grundgedanke der ganzen Lehre Spinozas. (ad Benedictus de Spinoza)
--------
----


Zdroj: Uvod k Sinozovmu Abhandlung uber verbesserung meschliches verstandes
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk