Empedokles

predchádzajúci filozof      nasledujúci filozof


Empedokles

Pozri tiež: Jeho východiská a závery

-483 až -423

predsokratovci,Grecko


Filozofická škola: ranná grécka filozofia - predsokratici pluralizmus Predsokratici - pluralisti


Diela :

Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk