pluralizmus

Iné zobrazenie filozofických škôl


pluralizmus

Kategória: náuka o bytí

predchádzajúca škola      nasledujúca škola
Pluralizmus je pojem používaný vo filozofii, ktorý znamená „doktrína mnohosti“, často používaný v opozícii k monizmu („doktrína jednoty“) a dualizmu („doktrína duality“). Tento pojem má rôzne významy v metafyzike, ontológii, epistemológii a logike. V metafyzike je pluralizmus doktrína tvrdiaca na rozdiel od tvrdení monizmu a dualizmu, že existuje v skutočnosti veľa rôznych substancíí (podstát), ktoré tvoria realitu. V ontológii sa pluralizmus vzťahuje na rôzne spôsoby, druhy alebo spôsoby bytia. Napríklad témou ontologického pluralizmu je porovnanie spôsobov existencie vecí ako „ľudia“ a „autá“ s vecami ako „čísla“ a niektorých ďalších pojmov používaných vo vede. /Zdroj :https://en.wikipedia.org/wiki/Pluralism_(philosophy)
Povedali o nej

Niekto : monizmus je dobrá filozofia, dualizmus a pluralizmus je zlá filozofia. >>

Niekto : Pluralizmus je najpravdivejšia filozofia, ale príliš zložitá. Ak si teda chce človek svoj svetonázor zjednodušiť, je dobré si vybrať nejaký monizmus. Hlavne nie nejaký dualizmus. Ak už škatuľkovať, tak radšej všetko do jednej škatuľky. >>Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk