racionalizmus kritický

Iné zobrazenie filozofických škôl


racionalizmus kritický

Kategória: filozofia 20. storočia

predchádzajúca škola      nasledujúca škola
smer súčasnej filozofie, či skôr metodický prístup, postoj ducha, podľa ktorého sú vedecké teórie principiálne nedokázateľné. Neučíme sa z poznatkov a porozumenia veciam, ale z chýb. Vedecký pokrok vzniká tým, že sa snažíme falzifikovať existujúce vedecké teórie. Posledné zdôvodnenie nášho vedenia neexistuje. Nezostáva nám nič iného ako existujúce vedenie posatupne zlepšovať tým, že ukážeme, čo je v nom chybné. /filitFilozofi školy :

Karl Raimund Popper


Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk