nemecký idealizmus

Iné zobrazenie filozofických škôl


nemecký idealizmus

Kategória: nemecká klasická filozofia

predchádzajúca škola      nasledujúca škola
Predmetom filozofovania sa stalo vedomie v jeho subjektivite, pomer môjho vedomia k svetu.


Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk