nemecký idealizmus
nemecký idealizmus

Kategória: nemecká klasická filozofia

predchádzajúca škola      nasledujúca škola
Predmetom filozofovania sa stalo vedomie v jeho subjektivite, pomer môjho vedomia k svetu.

Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk