milétska škola

Iné zobrazenie filozofických škôl


milétska škola

Kategória: ranná grécka filozofia - predsokratici

predchádzajúca škola      nasledujúca škola
Milétska škola vedome postavila ako základnú svetonázorovú otázku pátranie po pralátky (arché).Milétski filozofi v zásade opustili a prekonali mytológiu.
Povedali o nej

Niekto : Počiatok filozofie a vedy je charakterizované prechodom od mýtu k logu. Prví filozofi (milétska škola - Thales z Miletu, Anaximandros Miletsky / Talesov ziak, Anaximenes) v zásade opustili a prekonali mytológiu. >>

Aristoteles : Väčšina tých, čo sa prvý zaoberali filozofiou, si myslela, že počiatky vecí sú iba v podobe hmoty. Lebo to, z čoho sú veci a z čoho ako prvého vznikajú a do čoho ako posledného zanikajú, pričom podstata ostáva a menia sa len jej stavy, vyhlasujú prvok a počiatok (arché) vecí, a to, že nič nevzniká ani nezaniká, veria preto, lebo sú tej mienky, že sa takáto podstata (fysis) vždy zachováva.. Teda musí byť určitá podstata, buď jediná, alebo viaceré, z ktorých všetko ostatné vzniká, zatieľčo ona sama ostáva zachovaná. (ad milétska škola - Thales z Miletu, Anaximandros Miletsky / Talesov ziak, Anaximenes) >>Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk