scientistická filozofia

Iné zobrazenie filozofických škôl


scientistická filozofia

Kategória: poklasická filozofia

predchádzajúca škola      nasledujúca škola


Podškoly

pozitivizmus
empiriokriticizmus
novopozitivizmus
fyzikalizmusVaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk