scientistická filozofia
scientistická filozofia

Kategória: poklasická filozofia

predchádzajúca škola      nasledujúca škola

Podškoly

pozitivizmus
empiriokriticizmus
novopozitivizmus
fyzikalizmus


Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk